نامه ای از هاگوارتز

نامه ای از هاگوارتز – قسمت اول

در این پادکست به معرفی و تحلیل آثار جی کی رولینگ می پردازیم.

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

نامه ای از هاگوارتز

نامه ای از هاگوارتز – قسمت دوم

در این پادکست به معرفی و تحلیل آثار جی کی رولینگ می پردازیم.

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲

جنگجوی اژدها

جنگجوی اژدها

در این پادکست به معرفی و تحلیل انیمیشن‌های پاندای کونگ فو کار می پردازیم.

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پادکست تصور ناممکن

تصور ناممکن – قسمت چهارم

در این مجموعه از پادکست ها به معرفی و تحلیل فیلم های پرستیژ، تلقین، میان ستاره ای و تنت از کریستوفر نولان می پردازیم.

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

پادکست تصور ناممکن

تصور ناممکن – قسمت اول

در این مجموعه از پادکست ها به معرفی و تحلیل سه فیلم اول کریستوفر نولان می پردازیم.

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲

پادکست تصور ناممکن

تصور ناممکن – قسمت دوم

در این مجموعه از پادکست ها به معرفی و تحلیل فیلم های سه گانه بتمن کریستوفر نولان می پردازیم.

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲

پادکست تصور ناممکن

تصور ناممکن – قسمت سوم

در این مجموعه از پادکست ها به معرفی و تحلیل فیلم ممنتو از کریستوفر نولان می پردازیم.

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲