در این مجموعه از پادکست ها به معرفی و تحلیل آثار فیلمساز بریتانیایی، کریستوفر نولان می پردازیم.

پادکست تصور ناممکن

تصور ناممکن – قسمت چهارم