در این مجموعه از پادکست ها به معرفی و تحلیل دنیای رولینگ می پردازیم.

جنگجوی اژدها

نامه ای از هاگوارتز – قسمت دوم