ویدیوهایی از تجربه های فیلمسازان بزرگ و گفتگو با هنرجویان فیلمسازی سرشار از نکته برای شناخت دنیای سینما و فیلمسازی